Beh oslobodenia

 

Myšlienku zorganizovať významné športové podujatie v obci Strečno na počesť oslobodenia obce československou a sovietskou armádou (27. apríla 1945) navrhli funkcionári miestneho národného výboru. Navrhli organizovať každoročne športový cezpoľný beh ulicami obce a okolitým terénom. Uvedený návrh bol prerokovaný a schválený Radou MNV na schôdzi 9. novembra 1983 s tým, že 1. ročník sa uskutoční v nasledujúcom roku pod názvom „Cezpoľný beh o putovný pohár predsedu Miestneho národného výboru.“ Zároveň bola schválená aj trasa pretekov, ktorá bola určená po miestnych komunikáciách obce s pokračovaním po štátnej ceste 1/18 smerom na autokemping, poľnou cestou do Kojšovej, chodníkom po Pažitiach, poľnými cestami popod Bôrik, Zvonicu a ďalej po Sokolskej ulici s cieľom pred kultúrnym domom. Dĺžka trasy bola stanovená na 5 km.

Od roku 1984 sa uskutočnilo 17 ročníkov s výnimkou roka 1990, keď sa preteky nekonali. Termín pretekov sa stanovil na poslednú aprílovú nedeľu. Prvé dva ročníky sa konali len pre občanov obce Strečno vo všetkých kategóriách. V týchto ročníkoch mal cezpoľný beh veľkú publicitu a účasť našich občanov na pretekoch bola značná. Keď sa v druhom ročníku zúčastnili pretekári z iných miest, pretekali mimo súťaže. V nasledujúcich ročníkoch (od roku 1986) začali súťažiť aj pretekári z iných miest a dedín Slovenska a Moravy. Ako narastala účasť pretekárov z iných miest, začala klesať účasť domácich pretekárov. Nemožno zabudnúť ani na agilnú prácu učiteľov Základnej školy v Strečne, ktorí v neskorších rokoch v tomto termíne zaviedli v rámci mimoškolskej činnosti „bežecké preteky“ ulicami obce. Na týchto pretekoch sa zúčastňovali žiaci základnej školy a dosiahnuté výsledky sa vyhodnocovali. Tieto preteky sa konajú aj v súčasnosti.

 

1 30. ročník - 27. apríl 2014
2 29. ročník - 28. apríl 2013
3 28. ročník - 29. apríl 2012
4 27. ročník - 24. apríl 2011
5 26. ročník - 25. apríl 2010
6 25. ročník - 26. apríl 2009
7 24. ročník - 27. apríl 2008
8 23. ročník - 29. apríl 2007
9 22. ročník - 30. apríl 2006
10 21. ročník - 24. apríl 2005
11 20. ročník - 25. apríl 2004