Tlačivá

Žiadosti a tlačivá na stiahnutie.
Prílohy:
Stiahnuť súbor (splnomocnenie_mv2.pdf)Splnomocnenie k odhláseniu vozidla[Splnomocnenie k odhláseniu vozidla na dopravnom inšpektoráte][ ]472 Kb09.11.2010
Stiahnuť súbor (splnomocnenie_mv1.pdf)Splnomocnenie na prevzatie dokladov[Splnomocnenie na prevzatie dokladov na Okresnom dopravnom inšpektoráte][ ]469 Kb09.11.2010
Stiahnuť súbor (cestne_vyhlasenie.pdf)Čestné vyhlásenie[Čestné vyhlásenie][ ]469 Kb09.11.2010
Stiahnuť súbor (plna_moc.pdf)Plná moc[Udelenie plnej moci][ ]460 Kb09.11.2010
Stiahnuť súbor (navrh_zmena_uzivania.pdf)Zmena užívania[Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby][ ]463 Kb09.11.2010
Stiahnuť súbor (navrh_umiestnenie_stavby.pdf)Umiestnenie stavby[Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby][ ]466 Kb09.11.2010
Stiahnuť súbor (ohlasenie_stavebnych_uprav.pdf)Stavebné úpravy[Ohlásenie stavebných úprav][ ]473 Kb09.11.2010
Stiahnuť súbor (ohlasenie_drobnej_stavby.pdf)Drobná stavba[Ohlásenie drobnej stavby][ ]475 Kb09.11.2010
Stiahnuť súbor (suhlas_trvaly_pobyt.pdf)Trvalý pobyt[Súhlas k trvalému pobytu][ ]459 Kb09.11.2010
Stiahnuť súbor (ziadost_rozkopove_povolenie.pdf)Rozkopové povolenie[Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia][ ]470 Kb09.11.2010