VzN

Prílohy:
Stiahnuť súbor (vyrocna_sprava_obce_2013.pdf)Výročná správa 2013[Konsolidovaná výročná správa Obce Strečno za rok 2013][ ]156 Kb22.12.2014
Stiahnuť súbor (rozpocet_2015_vydaje.pdf)Rozpocet 2015 - výdaje[Programový rozpočet obce Strečno na roky 2015, 2016, 2017 - výdaje][ ]59 Kb16.12.2014
Stiahnuť súbor (rozpocet_2015_prijem.pdf)Rozpocet 2015 - príjmy[Programový rozpočet obce Strečno na roky 2015, 2016, 2017 - príjmy][ ]38 Kb16.12.2014
Stiahnuť súbor (vzn_4-2014KO_2015.pdf)VZN 4/2014[Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2014][ ]110 Kb16.12.2014
Stiahnuť súbor (vzn_3-2014dane_2015.pdf)VZN 3/2014[Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 3/2014][ ]189 Kb16.12.2014
Stiahnuť súbor (hodnotenie_rozpoctu_2013.pdf)Hod_rozp_2013[Hodnotenie programového rozpočtu k 31.12.2013][ ]172 Kb25.06.2014
Stiahnuť súbor (zaverecny_ucet_2013.pdf)Zav_ucet_2013[Záverečný účet obce Strečno za rok 2013][ ]226 Kb25.06.2014
Stiahnuť súbor (vzn_5-2013_cintorin.pdf)VZN 5/2013[Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Strečno][ ]645 Kb25.06.2013
Stiahnuť súbor (vzn_4-2013_odpad.pdf)VZN 4/2013[Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadom na území obce č. 4/2013][ ]419 Kb25.06.2013
Stiahnuť súbor (vzn_6-2012_KO.pdf)vzn_6-2012_KO.pdf[Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2012][ ]116 Kb18.12.2012
Stiahnuť súbor (vzn_5-2012_dane.pdf)vzn_5-2012_dane.pdf[Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 5/2012 ][ ]145 Kb18.12.2012
Stiahnuť súbor (rozpocet_2013.pdf)Rozpočet 2013[Programový rozpočet obce Strečno na roky 2013, 2014, 2015][ ]37 Kb17.12.2012
Stiahnuť súbor (VZN_27-5-2011.pdf)VZN 27/5/2011 o miestnych daniach a poplatkoch[Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 27/5/2011][ ]341 Kb18.01.2012
Stiahnuť súbor (vzn_o hlasovani obyvatelov obce.pdf)VZN obce Strečno o hlasovaní obyvateľov obce[VZN o hlasovaní obyvateľov obce (miestne referendum) a o podmienkach organizovania zhromaždenia obyvateľov obce][ ]844 Kb05.11.2010
Stiahnuť súbor (vzn20_2009.pdf)VZN 20/1/2009 o miestnych daniach a poplatkoch[Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 20/1/2009][ ]95 Kb05.11.2010
Stiahnuť súbor (vzn21_2009.pdf)VZN č. 21/1 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ[VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Strečno č. 21/1/2009][ ]39 Kb05.11.2010