Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Strečno Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v pondelok 16. marca 2015 o 18.00 v kancelárii starostu.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

- dopravné značenie ul.Lesná

- určenie kompetencií zástupkyne starostu

3. Prevádzka firmy ABW v areáli  bývalého JRD.

4. Prenájom majetku obce – prevádzka kompy

5. Rôzne

6. Záver

Posledná zmena (Piatok, 13 Marec 2015 15:28)