Kostol sv. Žofie

  • www.farnost-strecno.sk
  • Prvý kostol v Strečne bol postavený v roku 1789. Nachádzal sa na ľavom brehu Váhu oproti dnešnému kostolu na suchom mieste, nie však bezpečnom pred povodňami a požiarom. Bol postavený jednoduchou stolárskou a tesárskou prácou dreva.Kostol
  • Terajší murovaný kostol bol postavený v roku 1847, ktorého pamätná listina je uložená v rámečku v kostole pri vchode.
  • Pred kostolom sa nachádza hrobka z kameňa a misijný kríž z roku 1926. Kostol mal na veži slnečné hodiny, ktoré sa vplyvom poveternostných podmienok poškodili.
  • V roku 1923 sa nanovo vymaľoval celý kostol. Maľovanie previedol maliar Arpád Juhasi z Nitry, maľbu na klenbe namaľoval Andrej Šaveššy z Budapešti.
  • Pôvodné dva zvony, ktoré boli použité pre vojnové účely, sa nahradili v roku 1926 novými.
  • V roku 1929 bolo zavedené elektrické osvetlenie kostola.    
  • V roku 1990 bol v kostole zmontovaný pohybujúci sa Betlehem, ktorý je každoročne sprístupnený na vianočné sviatky.
Betelehem

Posledná zmena (Štvrtok, 09 Február 2012 11:08)