Obecná knižnica Strečno

Obecná knižnica v Strečne vypisuje súťaž:

,,Tvorba vlastnej knihy“

Formou je ilustrovaná kniha s rozsahom do 20 strán. Ilustrácie  môžu byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou.  Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov  prostredníctvom PC techniky. Knihy viazané knihárom nebudú do súťaže zaradené. Hodnotená bude obsažnosť, originalita, nápaditosť, zhoda z tematickým zadaním.

Knihy budú hodnotené v dvoch kategóriách :

Žiaci ZŠ 1.stupeň

Žiaci ZŠ 2 stupeň

Budú vyhodnotené 3 ceny v každej kategórii  za najkrajšiu úpravu knihy(ilustrácia, prevedenie ,väzba)Súťažné práce je potrebné doniesť do Obecnej knižnice do 31.3.2015.

Súťažné práce sa nevracajú.


 

28. októbra č. 184

013 24 Strečno

Tel.: 041/5697 144

Vedúca knižnice: Ing. Eva Balcárová

Otváracia doba:

pondelok

15:00 - 17:00

utorok

voľný deň

streda

15:00 - 18:30

štvrtok

voľný deň

piatok

14:00 - 17:00

Fotogaléria:

Beseda s Dušanom Halajom

Pasovanie prvákov 2013

Vyhodnotenie literárnej súťaže 2013

Fotoalbum ANDERSENOVA NOC 2013

 

 

/tr

Posledná zmena (Pondelok, 23 Marec 2015 16:31)