Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce
Dušan Štadáni, Bc.

Zástupca starostu

Beáta Badibangová

Obecné zastupiteľstvo

pridelený obvod (ulice)
Beáta Badibangová Za záhradami I., Kamenná
Ing. Róbert Benedig Školská, 26. Apríla, ul. Za záhradami I., Zlatné, ul. Kamenná
Mgr. Dušan Ďurčo Zlatné, Sokolská časť I., Partizánska, Cintorínska, Francúzskych partizánov
Alfonz Klocáň Sokolská časť II., Športová, Nábrežná
Mgr. Erika Kubová ul. Za záhradami II., ul. Lipová
Peter Oberta ul. 28. októbra, M. Ilovského
Štefan Oberta Hradná, Lesná, SNP, Kováčska
Monika Obertová, Bc. ul. 1. mája, ul. Čsl. brigády
Dana Sokolovská, Ing. ul. Mládeže, ul. Záhradná

Posledná zmena (Streda, 07 Január 2015 10:38)