Tvorba vlastnej knihy

Obecná knižnica v Strečne vypisuje súťaž:

,,Tvorba vlastnej knihy“

Formou je ilustrovaná kniha s rozsahom do 20 strán. Ilustrácie  môžu byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou.  Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov  prostredníctvom PC techniky. Knihy viazané knihárom nebudú do súťaže zaradené. Hodnotená bude obsažnosť, originalita, nápaditosť, zhoda z tematickým zadaním.

Knihy budú hodnotené v dvoch kategóriách :

Žiaci ZŠ 1.stupeň

Žiaci ZŠ 2 stupeň

Budú vyhodnotené 3 ceny v každej kategórii  za najkrajšiu úpravu knihy(ilustrácia, prevedenie ,väzba)Súťažné práce je potrebné doniesť do Obecnej knižnice do 31.3.2015.

Súťažné práce sa nevracajú.