Verejná nástenka

Aktuálne informácie na verejnej nástenke.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (1501_povoleniestavby_drevodom.pdf)PDF[Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení reklamného zariadenia][Zruby Rajec s.r.o., Rajec]589 Kb09.01.2015
Stiahnuť súbor (1407_nasadzovanie_odorantu_spp.pdf)PDF[Prechod na nový odorant zemného plynu][SPP, Bratislava]246 Kb29.12.2014
Stiahnuť súbor (1406_povoleniestavby_galganek.pdf)PDF[Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby][Obec Strečno - stavebný úrad]1067 Kb23.12.2014
Stiahnuť súbor (1405_pamiatkovy_urad.pdf)PDF[Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum][Krajský pamiatkový úrad Žilina]602 Kb22.12.2014
Stiahnuť súbor (1404_oznamenie_donghee.pdf)PDF[Oznámenie o zmene činnosti podľa §18 zákona č. 24/2006 Z.z. o posúdenie vplyvov na životné prostredie][DongHee Slovakia s.r.o., Strečno]462 Kb18.12.2014

Posledná zmena (Piatok, 09 Január 2015 10:36)