Územný plán obce Strečno

V prílohách nájdete dokumenty k 1. a 2. doplnku územného plánu.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (schema_ZCVPS2.pdf)schema_ZCVPS2.pdf[Doplnok č.2 ÚPN SU Strečno - Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb][ ]3473 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (07-ppf2.pdf)07-ppf2.pdf[Doplnok č.2 ÚPN SU Strečno - Návrh budúceho použitia PP na stavebné a iné zámery][ ]1846 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (06_INFRA2.pdf)06_INFRA2.pdf[Doplnok č.2 ÚPN SU Strečno - Výkres riešenia verejného technického vybavenia][ ]3569 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (05_DOPRAVA2.pdf)05_DOPRAVA2.pdf[Doplnok č.2 ÚPN SU Strečno - Výkres riešenia verejného dopravného napojenia][ ]2340 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (03_KUND132.pdf)03_KUND132.pdf[Doplnok č.2 ÚPN SU Strečno - Komplexný urbanisticky návrh][ ]14557 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (02-sirsie2.pdf)02-sirsie2.pdf[Doplnok č.2 ÚPN SU Strečno - Širšie vzťahy][ ]1979 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (SPRAVA_ZAD_2.pdf)SPRAVA_ZAD_2.pdf[ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STREČNO Doplnok č.2 - Textová časť][ ]292 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (SCHEMA_ZC_VPS.pdf)SCHEMA_ZC_VPS.pdf[Doplnok č.1 ÚPN SU Strečno - Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb][ ]1273 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (07_ppf.pdf)07_ppf.pdf[Doplnok č.1 ÚPN SU Strečno - Návrh budúceho použitia PP na stavebné a iné zámery][ ]2102 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (05_DOPRAVA.pdf)05_DOPRAVA.pdf[Doplnok č.1 ÚPN SU Strečno - Návrh dopravy a verejnoprospešné stavby][ ]1096 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (04_KUN_2000.pdf)04_KUN_2000.pdf[Doplnok č.1 ÚPN SU Strečno - Komplexný urbanisticky návrh][ ]3023 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (02-sirsie.pdf)02-sirsie.pdf[Doplnok č.1 ÚPN SU Strečno - Širšie vzťahy][ ]2756 Kb01.04.2014
Stiahnuť súbor (SPRAVA_ZAD 1.pdf)SPRAVA_ZAD 1.pdf[ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STREČNO Doplnok č.1 - „Priemyselný park“][ ]255 Kb01.04.2014

Posledná zmena (Utorok, 01 Apríl 2014 15:11)