Verejné obstarávanie

Prehľad verejných obstarávaní:

Dátum Názov Predpokladaná suma Ukončené
04. 11. 2013
Výmena kotla v MŠ (havarijný stav)
2000
04. 11. 2013
19. 11. 2013
Zariadenie kuchyne KD
4700 25.11. 2013
19. 11. 2013
Kamerový systém v obci Strečno
15000 29.11.2013
28. 11. 2013
Strečno - obecný úrad - stavebné úpravy
25063,32
9.12.2013
15. 01. 2014 Vybavenie kancelárie OcÚ v Strečne nábytkom 3600 20.01.2014

Posledná zmena (Štvrtok, 23 Január 2014 09:48)