Výberové konanie - účtovník obce

Obec Strečno vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

účtovník obce

Miesto výkonu práce:
 • Obecný úrad Strečno
Termín nástupu:
 • dohodou
Druh pracovného pomeru:
 • ½ úväzok
Náplň práce:
 • - vedenie podvojného účtovníctva,
 • - vedenie rozpočtového účtovníctva
 • - správa pokladne
 • - registratúra
 • - personalistika
Požadované vzdelanie:
 • úplné stredoškolské s maturitou (ekonomické zameranie)
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
Základné požiadavky:
 • znalosť zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • znalosť zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • znalosť zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • znalosť zákona č. 501/2001 Z.z.o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • prax vo vedení podvojného účtovníctva a pokladne
 • prax vo verejnej správe alebo štátnej správe vítaná
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel)
 • bezúhonnosť, zodpovednosť
 • prax vedenia motorového vozidla s oprávnením skupiny ,,B“
Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladom o dosiahnutom vzdelaní je potrebné zaslať písomnou formou do 13.03.2015 na adresu: Obecný úrad Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno

Posledná zmena (Pondelok, 02 Marec 2015 16:24)